Antologi Aku dan Matematika Jilid 2

(Dok: fb Gema Sastra Publishing)

Alhamdulillah,

Sudah terbit nih, antologi buku Aku dan Matematika... Buku ini ada 2 Jilid. Saya yang ke -2

Aku dan Matematika Jilid 2
--Cirebon : Gema Sastra Publishing, 2014--
vi+139 hlm. ; 14 x 21 cm
Copyright © 2014 by Anisa Sholihat with Sobat GemaS

Penulis: Anisa Sholihat~Rela Sabtiana~Desita~Riska Ayu Purnama Sari~Kinovea Astya~Nenny Makmun~Nura Rianra~Ifa Pay~Lilis Nurhalimah~Eqa Jeremy~Echa Hanna~Sinar Rembulan~Iza Zuhroh~Rere Zivago~Fenni Wardhiati~Andrew Arwind~Nurmawaddah AR~Leydyandra Vater~Addysti Izdihar~Ardini N. Wijaya~Amel Ica~Ocha Thalib~Afiyah Hawada~Nidhom VE~DreamRimel

Editor: Gema Sastra Publishing
Setting dan Layout: Gema Sastra Publishing
Desain Sampul: Gema Sastra Publishing


Artikel Terkait

Komentar